Pravidlá pre vrátenie platby

Vyžaduje sa akcia na žiadosť o vrátenie platby

Na spustenie postupu refundácie si musíte najprv stiahnuť náš formulár na nasledujúcom odkaze : Stiahnuť

V tomto formulári je potrebné vyplniť všetky údaje :

 • Dátum objednávky
 • Číslo objednávky
 • Celková suma objednávky
 • Položky ovplyvnené žiadosťou
 • Meno
 • Ulica
 • PSČ
 • Mesto
 • Krajina
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo
 • Dátum a podpis

Tento formulár musíte odoslať na e-mailovú adresu contact@stoprodent.com alebo doporučene na nasledujúcu adresu :

Stop Rodent LLC
2803 Philadelphia Pike B #4128
Claymont, DE 19703 
Spojené štáty

Náhrada

Vrátenie peňazí sa uskutoční do 2 dní a uskutoční sa rovnakým spôsobom platby, aký ste použili pri nákupe.

Podmienky preplatenia

Ak má položka záruku na výsledky, môžete požiadať o vrátenie peňazí za túto položku, ak pre vás nefungovala.

Ak položka pri doručení chýbala, bola poškodená, rozbitá alebo chybná, môžete tiež požiadať o vrátenie peňazí za položku.

Ak vaša objednávka nebola doručená do 30 dní, môžete tiež požiadať o vrátenie peňazí za položku.

slovenčina